შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-484-2 - 1930-იანი წლები


1. როდის იწყება სწავლა თბილისის შკოლებში: (განსახკომი) რკინისგზის შკოლებში?
2. რა მდგომარეობაშია აბესალომის განცხადება?
3. [როდის გამოდის ტელ.-ის წიგნი].
4. სადაა მეორე წიგნი?

წიგნის გარშემო
ქრონიკა და ბიბლიოგრაფიები:
1. Вечерний. 2. მუშა. 3. ახ. კომტი. 4. კომუნისტი. 5. საბ. მასწავლებელი. 6. ლიტ. საქართველო. 7. საქდესი.
წიგნის მაღაზიების აბრების კარგად მოწყობა, განსაკუთრებით რუსთაველის პროსპეკტზე. „Союз-Печать“. Новость.
ფიზკულტურელი.
რადიო-საღამო.