შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-482-4 - 1930 წელი


1930.
მოუჭირეს მუხრუჭი.

- როგორ ცხოვრობს ის?
- ცუდ ხასიათზეა. განა ეხლა ვინმე კარგ ხასიათზეა? Нет настроения.

- მოჰყავდა თურმე სამი ბავში. ერთი წყალში გადააგდო, ვეღარ ვატარებო (კულაკი, რომელიც სოფლიდან გადმოასახლეს).

- რა შემიყვანს ეხლა სასადილოში? ხეირიანები სულ მიახურეს. ყრუ-მუნჯების სასადილოები გახსნეს. გული აღარ მიგიდის საჭმელზე.

Год военного перелома.

- შვილი მწერსო, მგონია, ეხლა კი ჩომოვიდეო, დავსტკბე თქვენთან საუბრითაო.

ჭაობი შეირჩა, ჭაობში გველები ასისინდენ. ვის აქვს ჭაობზე კარგი ლექსები?

ხსნიან ზარებს.
ვიწყებ წერას რ...
240.

„Турксиб“
Дать Средней Азии хлеб и она даст хлопок. До сих пор там и хлопок был в соверш.
Хлеб - <каби> хлопок.
რაა საქართველოს მომავალი ამ კოლხოზებში? მხოლოდ დიდებული სიმინდი და ტყე.