შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-628-24 - 1929 წელი


1929. 7 მაისი.

- ცოტა ხნის შემდეგ შესრულდება 15 წელი კაცობრიობის ტრანშეებში ცხოვ­რე­ბისა!
- [ტრანშეი].
- იცით, როდესაც პოეზია ლაპარაკობს, ასე მგონია, მე თვითონ ვლაპარა­კობ. დი­ახ, მე თვითონ ვლაპარაკობ.
- რუხი და ყვითელი. შინელმა სახე დაუკარგა კაცობრიობას.
- „აუ! „75“. „აუ „75“. „აუ „75“. აუ! 75. 777.