შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-587 - 1929 წელი


პლანი  სალიტერატურო საღამოის
(6 მაისი, 1929)
1. ლექსები რეაქციის დროის შესახებ (10 ლექსი). აღმოსავლეთი და სხვ.
2. მსოფლიო კაპიტალისტური ომის შესახებ (10 ლექსი). ჯარსიკაცი ფარაჯაში.
3. ლექსები რევოლიუციის პირველი ხანის (10 ლექსი). მუშათა კლასები.
4. რევოლჲუციონური ლექსები (10 ლექსი).
5. ლექსები ამშენებლობისა‚ შრომის‚ ინდუსტრიალური ლექსები და სხვ. (10 ლექსი).
6. ლექსები ევროპის შესახებ (10 ლექსი).
7. ლექსები ხელოვნების შესახებ (პოეზია‚ თეატრი‚ მუსიკა‚ მხატვრების და სხვ.) (10 ლექსი).

1. საღამო უნდა დაიდგას ისე, როგორც პიესა.
2. საჭიროა სხვადასხვა დეკორაციები კარგი მხატვარისა.
3. საჭიროა მუსიკა[ლური] (რეაქცია‚ კაპიტალისტური ომი‚ რევოლიუცია‚ შრომა‚ ხელოვნება და სხვ.).
4. პანტომიმა - ან ბალეტის მომენტები.
5. შესაფერი ეფეკტები - სინათლე და სხვ.
6. შესაფერი რეჟისსურა კითხვისთვის.
7. მაშასადამე: რეჟისსორი‚ არტისტები‚ მხატვარი და სხვ.
და უბოლოოთ გაზრდილი რიცხვი.
კინო. Под ритм. ფიზკულტურა. სიმღერა‚ რომანსები‚ ცეკვა.
ლექსები განაწილდება მსახიობთა შორის ადრიანად (საჭირო იქნება თუ არა სუფლიორი? კოსტიუმები?).
ჩვენს განკარგულებაშია [32], [27] 25 დღე. მოესწრება თუ არა?
სია მსახიობების. Подобрать.
შესავალი სიტყვა.
ორკესტრი განსაკ. ქართული მოტივებით.
ხორო განსაკ. ქართული მოტივებით.
დევიზი: „[საღამო] ხელოვნება ნაციონალური ფორმით და ინტერნაციონალური შინაარსით“.
შემოქმედ.
იუმორისტული.
Брошюра - в роде программы.
„Искусство в национальной форме с интернациональным содержанием“.
10 დღეა.
პლანი ოპერის თეატრის.
შაქრო გორ.

Кири...
2 1/2 ч.
Армия. Армия. Армия.

საჭიროდ ვთვლი...