შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-536-5 - 1929 წელი


საინტერესოა გაგება იმ შემადგენლობის, რომელიც ჩემი ოთახის იქით ჩემდამი მტრულადაა განწყობილი. უნდა წამართვან ოთახი????
გათავდა! გავიგე. ოთახი არ მოგეცემათ.
ოთახი ეკუთვნის შალიკო ოკუჯავას.
მე გთხოვთ დამიბრუნოთ ჩემი პირადობის ბარათი.
Не прописан  ნიშნავს – რაღაც არ ჩაწერას. ტყ.
Какая-то дивная клеч.
Сердятся, что я здесь живу. Я вам покажу, покажу, покажу.
ჩემს გვერდით არის ყაყანი იმის შესახებ, რომ მე ჩაწერილი არა ვარ აქ. მაგრამ ეს სისულელეა.
Слава? Что такое слава? Что такое слава? Что такое слава?
ცხოვრება.
Он <...> получил 35 рублей.
Но она не прописана!
გრ. მეგრელიშვილი.
ვიღაცა ჰყავთ თავისი კაცი, რომელსაც ითანხმებენ. გ. მეგრელიშვილი.
თავის დაკვრა „რა გინდა"-ს პრინციპით. გლეხუშკა. მიკბინონ.
Если я не прописан, но не обо мне идет речь. Заранее авантюристы беспокоются.