შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-505-2 - 1929 წელი


მუშა ტოროტაძე. კვირიკაძე. 100 ცალი.
რკინისგზაზე დომ. არონიშიძე.
მოსსელპრომი.

4000. 3 ოკტომბერი.
5.000 рублей. [გორგაძე და ჩიქოვანი]. რუბო. ყუბო. უუუბო.

ყდა როგორაა?
გალაკტიონის „ჯონ-რიდი“. „მნათობი“ №5.
2.000. 572 პიდჟაკ. Близ „ВАС“.