შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-12 - 1929 წელი


№ტ 007.
გალაკტიონ ტაბიძე. ორმოცდა თორმეტი მან.
[ა. წ.] 1929 წ. 1 ივნისიდან. სამწერლო ასპარეზზე პირადი დამსახურებისათვის.
1929 წ. 1 ივნისიდან.
მინკვიცევის ქ. №33. (ნიკო გოცირიძის ქ.).
მოსე ჯანაშვილი.