შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-42 - 1929 წელი


დამწვ. №.

26 კომუნარის ბაღი.
1. გვირგვინი სიტყვა. სიტყვა ახუნდოვისა.
2. განათლების კომისარიატი. კულიევი. მრავალი [სიტ.] შეკითხვები მისცეს. საინტერესოა სამი, რამდენიმე.
ავტო „ფორდი“.
<კასპარის> ახლო შენობა. ანზეკტი. ბულვარი.  <...ნოები>. Кузьма.
სანდრო ეული თურმე იჯდა ბაიდოვის ციხეში.
ძველი გემები. ტრამვაით.

*
„საქართველოს მწერლებსა და პოეტებს პროლეტარული ბაქოს სალამი“ - პლაკატი.
სახლი მორთულია წითელი ბაირაღებით. უზარმაზარი სვეტები სახლისა შემოსილია წითელი მატერიებით.

*
ს. ესენინის ლექსი. „ქარ. მწერლობა“???
Евгений Лундберг старается что нибудь сделать для груз. литературы?
1. ჯავახიშვილი 200 მანეთს იღებს.
200 рублей, 200 рублей.

ბუგიანიშვილი.
1. Нефте-перегонный завод. [Мастеру.] 2. Текстиль. 3. Пивной завод.

*
„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი“. ერთი ნომერი ჩემი ჟურნალის.
სახელგამი ან „შრომა“.

ასეთი „ჟულიკური“ სიტყვა... გრ. რობაქიძე... ტყუილები. Ложь...
1. მე მიმაკუთვნა არიფიონს.
2. მიმაკუთვნა ექსპრესსიონისტებს.
3. მიმაკუთვნა ნინოშვილს, ევდოშვილს და დავითაშვილს.
4. დამახასიათა о полноправности.
5. ზედმეტები.
6. После Октябрской Революции.
7. ყველაზე ილაპარაკა ტყუილები.
ხვალ 12 საათზე.

*
На литературном поприще выступил 1908 г., участвовал во всех...

1. შადრევნები. 2. აშადრევნება-ით-ის. 3. შადრევანია. 4. შადრევანული. 5. შადრევნისეულს. 6. შადრევანდება. 7. შადრევანში. 8. შადრევნიანებს.

- ბენიტო რომელი საათია? (სანდრო ეული).
1. ნავთის შადრევნები.
2. ევდოშვილი.
დემნა შენგელაია. არისტო ჭუმბაძე.
„Попутчик“.

*
Советская федерация. Рабоче-крестьянские соединенные штаты Европы.

Электрифицируемый <междугородний> участок Северных железных дорог будет являться первой электродорогой в Советском Союзе. А электрифицированный участок железной дороги на Кавказе (Баку - Сабунчи) по характеру работы и по своему протяжению – приближается к линиям трамвайного сообщения…
„Искра Науки“, №4.

*
სურამის უღელტეხილი შემოდგომაზე 1931 წელს უნდა დამთავრდეს.
С 1908 г. выс.

პურის ქარხანა ემუქრება რაჭველებს პურის ცხობაში, ემუქრება ჩვენს ქართულ თონეს, ემუქრება კერიის ჭადებს, ემუქრება წისქვილებს.

დაინახე! ჟური მოდის. ჟური და არა „ნაჟური“.

- თოფით კი არა - გინდა ნემსებით მომკლან!
გალაკტიონ

*
- „პოეზდი“ ხომ არ მოსულა? - ე რამოდენა ხალხი მოდის ამ გზაზე ამ დილა ადრიან!
- ე რა მაზალო რამე არის?
- ფუნჯი მამეცი.

*
На литературном поприще выступал в 1908 г., поместив стихотворение в революционном журнале „Ахали-Квали“. [После этого] Учавствовал [во всех] в лучших литературно-художественных и революционных изданиях Грузии. Первая книга лирики издана в 1914, вторая – 1919. Последняя книга недавно издана Госиздатом Грузии – самое большое издание Госиздата Грузии, включает в себе около 700 стр. и 1. 000 стихотв. В продолжении 20 лет мной написано около 5000 лирических вещей, критических заметок и несколько больших монографий. Редактировал первый журнал Союза писателей Грузии. [Имел собственный „Журнал Гал“.] В настоящее время являюсь главным сотрудником журнала „Мнатоби“, который является…

*
შოფერი. ოქროფერი.

„პროლეტარული პოეზია“.
მარდაკიანი. ლექსი გამასხარებული.

კაცი რომ გამდიდრდება, ვეღარ იცნობ.
- ვეღარ გიცანი, ალბად გამდიდრდები.
„ხელისდადება“, „გაკრეტინება“, „გაბითურება“.

ძეგლი საბირის
სანამდე გრ. რობაქიძე აკეთებს მოხსენებას, მე აივნიდან გადავცქერი საბირის მოედანს. ამ მოედანზე შუაგულში სდგას საბირის ძეგლი: საინტერესო ძეგლია. საბირი ალბად ჰგავდა სახით ეხლანდელი ცაკის თავმჯდომარეს აგამალი ოღლის. პუშკინივით სდგას ფეხწინწაწეული. ტანზე აცვია ფრაკი და ორიგინალურად თავზე ხურავს თურქული ფაფახი. „И пусть у гробового входа младая будет жизнь играть“. საღამო ხანია და ძეგლთან ბავშები თამაშობენ. პარკში სხედან მოხუცი აზერბეიჯანელები, ისეთები, როგორსაც ხშირად ხატავს ოსკარ შმერლინგი (კრიალოსნები, თურქული ჩოხა და სხვ.).
წარწერები თურქულ ენაზეა ძველი ალფაბეტით (ალბად მალე შეიცვლება ახალით).
- ვინ იყო საბირი?
- პოეტი.
- ახალია თუ ძველი?
- ან XX ან XIX საუკუნის.
ასე მითხრა ახალგაზრდა მოსწავლე რუსმა.

*
რა გავლენა მოახდინა ჩვენზე მე-XIX საუკ.

ახუნდოვი, მოლა ნასრედინა, სანლ..., დჟავიდ.

*
მშვენიერ შთაბეჭდილებას ახდენს თურქული კულტურის სასახლე. სისუფთავე, სისადავე და მშვენიერი უზარმაზარი სახლი.
1. ვის ეკუთვნოდა წინად ეს სახლი?
2. რამდენი ოთახია?
3. რამდენ დარგს ემსახურება.
4. ვინ არის ხელმძღვანელი?
5. არის თუ არა რაიმე კარგი?
В Азербайджане до последней минуты надо надеяться.
მუსთა ნაგიევი - ცოლი ქიზიყელი. ცოლმა მოიშველა ტაგიევი.

*
დროშებით მორთული სცენა.
Кризисс.

მარგოლისი - ჩვენი ხელმძღვანელი. ალიევი - ინჟენერი.
ლალიაშვილი. დროშა №9. 75 лет.
სად შეიძლება ჟურნალის „მწყემსის“ შოვნა?

*
„კომუნისტი“, 17 მაისი.
ყველა მათ განსაკუთრებული დამსახურებისათვის სახელმწიფოსა და საზოგადოების წინაშე დაენიშნოთ პერსონალური პენსია მიმდინარე წლის 1 ივნისიდან.

- თუ ძმა ხარ, შენ ხომ არ ლაპარაკობდი წუხელი რადიოთი? რაღაცა შენს ხმასა ჰგავდა...

Кавила. ვაცის წვერა.
ლენინის ძეგლი. პურის ქარხნები.

*
Объединить Европейские государства с советским рабоче-крест. Соединенные штаты Европы.

„Только с того времени человечество получит возможность мыслить и действовать по человечески, мировое хозяйство будет организовано на началах солидарности и разума, мировые связи превратятся в братский обмен материальными и духовными благами между отдельными материками и народами. Войны отойдут в прошлое, ибо для них не будет более причин. Армии исчезнут вместе с войнами. Все усилия людей будут направлены на обогащение <наиб...>, на улучшение и украшение человеческой жизни.
Против войны, против буржуазии, против социал. предателей, - за всемирную революцию, за диктатуру пролетариата, за комунизм“.
Презид. V всем. конгр. ком. Зиновьев, Цетк., Сталин, Бухарин, Троцкий, Барбюс и др.
(Из манифеста коминт. к мировому пролетариату (10 лет импер. войны.)

        „Война, торговля и разбой,
         Такая троица что любо“.

Гете
Отр. Фауст. 2 ч.

*
ებრაელების უბანში:
- შე საწყალო! წახვიდე სადმე, ჩიტი დაიჭირო, გაჰყიდო, ივაჭრო. ის არ გირჩევნია?

პანღური არ მეტკინება, მეწყინება.
ლიტერატურა - მშიერი ტურა.
Баку – улица Льва Толстого 84. М. Юрин.
ორიანტი.
მდივანი ნარკომპროსისა, როგორც ერთი კვირის <მძლეა>.
სულეიმან. დავიდ ჯავუ.

*
აკადემიის ლირიკა: არისტო ჭუმბაძე, გრიშაშვილი.
არიფიონი. Содр.: მ. ჯავახიშვილი, გ. ტაბიძე, ა. შანშიაშვილი.

ნინოშვილი. Евдошвили, Соц.
ერრიხ მოსსე.
აკრძალულია - დაკრძალულია.