შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-41 - 1929 წელი


1. წყალვარდნილი.
2. წითელარმიელების ბანაკი. თეთრი გედებივით დაფენილი კარვები. „Замвоен“.
3. ცხენზე ზის კაცი - ხელში უზარმაზარი ცხვარით, რომელიც პეტელობს.
4. გადახურული ურმები - ნოხებით.
5. ისევ საბანაკო კარვები.
6. წრთვნიან წითელ არმიელებს.
7. გოგონა მამაკაცივით ცხენზე.
8. მეურმეთა ბანაკი. ოჯახები...
9. Кочевники.
10. მიწური ბანიანი სახლები.
11. სიღარიბის მიუხედავათ ჯობია.

თვალები, თვალები ავაზის.
მუხნარი ხევი.
წვრილბურჟუაზიელები.
ორი რუსული სოფელი.
ძროხების ნახირები გვიშლიან გზას.
ვაცს იჭერენ - ავტომობილს სურს დაეჯახოს შუბლით, შინები გააფუჭა. სანატორია. დილიჟანსი.
Обет никогда не простить.

დილიჟანსი
სანატორია...
დროშები, მუსიკა, მასსა.
გულწრფელი.
შკოლა მორთულია ნოხებით.
საუზმე.

სევანის ტბა (გოგჩის ტბა)
1. შეხვედრა მუსიკითა და ყვავილებით. მატორიანი ნავით ტბაზე გასეირნება. ძველი მონასტერი ტბაზე.
ორნამენტები ქვებზე.
უზარმაზარი ბანკეტი სევანის ტბასთან, სომხის მწერლები.

* * *
დამავიწყო იქნებ წამით -
[ჩემი ღრმა მწუხარება.]
ერთი მწარე ამბავი.

გადიფანტოს იქნებ გულში
ჩარჩენილი [ბურუსი] გრიგალი.

*
სტავრი. [წიგნების.]
უსათუო თანამგზავრი ჩემი მოგზაურობის.
ერევანი. 1929.
[თანამგზავრი ჩემთა ხეტიალისა სხვადასხვა ქვეყნებში]
თანამგზავრი ჩემთა მოგზაურობათა.
Организов.
Литературной Грузии.
Осторожно! окрашено! ფრთხილად! შეღებილია!
კონიაკი „არარატი“.
კირილე გრიგოლის ძე სილჩენკო, გაიკ ნიკოლოზის ძე ბუიშკიან.

*
[ხურუ.]
1. ხორუნ-ბულაღი (ღრმა წყარო თათრულად).
2. ზანგუ - მდინარე.
3. ერევნის გიდროსტანცია.
5. კოპიტი.
6. ტბა ხელოვნური. ბიჭები.
დოშოიანი. ერევანი. მარქსის ქ. №29. Изд. „Гермес“.
მხატვარი სარიანი. „დიხტერ“, „დიხტერ“, „დიხტერ“.

ორგანიზაციული შთაბეჭდილება
1. „მნათობი“ სპეციალური განყოფილება, კულტურული „სმიჩკი“-სათვის.
2. ხალილ იბრაგიმოვი. ბაქო. მოხსენება.

ჩემი მისამართი: Тифлис. Галактиону Табидзе. До востребования.

*
დემირჩიანი.
- შარშან ზაფხულზე მე მომიხდა ერთი...
დემნა შენგელაია.
დელეგაცია ნუ დაიშლება.

აი, ისა რომ ზის, ლექსსა სწერავს, მწერალია ისა.
„კრასატა ი ენერგია“.

*
1. Каково у вас материальное обеспеченье заслуженных писателей Грузии.
2. Довольны ли писатели Грузии оказываемой им поддержкой.
3. Почему...

Давайте переписыватся, только на родном языке каждый, только – непременно, только...
Специальный № газеты. Специальн. номер газеты.

*
ნ. მიწიშვილი.

გობრონ აგარელი, იროდიონ ქავჟარაძე, საფო მგელაძე, ბაბილინა, ნარკანი, გრიშაშვილი.

სტიოპა ალავერდოვი. (ქუთათელი).
ქუთათელი. პატარიძე.

*
Армения – наиболее пострадавшая, наиболее угнетенная в пр.
1. ჩარენცის პიესა „Кавказ“ ტფილისში და ბაქოში დაიდგა, ერევანში კი არა.
2. სომხური ოპერის დაარსება საქართველოში განზრახულია.