შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-40 - 1929 წელი


*
„ახალგაზრდობაზე, წარსულზე
არაფერს ვიტყვი.
მან თქვენს თვალთა წინ გაიარა,
სამშობლო მთებო!“

იწყებს ლაპარაკს ახალგაზრდობაზე. განა ეს საქმეა???
არი!! <...> სპეციალურად არ <...> მგზავრს საქმეს.

*
- ? მოვიდგი ჭირი, არა?
- А здесь был <Нер... Сан...> (ახალგაზრდა, ეტყობა, პატრიოტია მოხუცთა საქმეში).
- Сколько здесь седых воспоминаний.

*
ილიკო ჯუღელი.
სამშაბათისთვის სოფლის გადახრის შესახებ „სოფლის მუში“-სათვის. გლეხი.
და რობაქიძე ვაჭრობდა კვასით.
18-97. Кв. Мушишвили. ახ. სოფ. აღარ დაიარება.

*
საშაქარლამო „შოვი“.
სერგო ჟორჟოლიანი. <ა...> მამალაძე.
სახლი ვულკანზე.
ფუტკარი.
„როგორი ყურძენია“!!
დისპანსერი.
იგი ვაჭრობს წვრილმანით და ხილით.
ალკოგოლი, შრომა და ჯანმრთელობა.
რელსები გუგუნებენ.
თეატრი სატირის.
Это Грузины, им чеченов надо.
Бизон.
სადგურზე დროგით მოიტანეს პური: პაწაწამ აგლიჯა. - მე გიყიდი, ოღონდ ნუ ააგლეჯ.
N.B.  N.B.

*
ლინოტოპისტი მჭედლიშვილი „კომუნისტი“-სა. ინსტრუკტორი. ხელი სტკივოდა. ორიდან 19 სეკტემბ.
გ. აგარელი. ია ეკალაძე.
Нужно, во что бы то ни стало, узнать фамилию, присланного из Тифл. во Владикавказ, неизвестного; это нужно!

*
ეს შეიძლება მოეთხოვოს პეტია ქავთარაძეს.
1. სერგია ერისთავი, 2. პეტია ქავთარაძე, 3. კოლია რევაზიშვილი და მეოთხე კიდევ სდგანან საღამოს 10 საათზე და იგინებიან ჩემს შესახებ უშვერი სიტყვებით: ეს ლაღიძის დუქნის წინ!
კარგი! რაშია საქმე? აი, რაში ალბად:
1. ჩემი „მნათობ“-ის გამოსვლებით. 2. „არიფიონი“-ს საკითხებით.
 თავს დემონსტრატიულად არ მიკრავენ.
შეიძლება მთვრ. რომ ვიყ.
კ. კალაძე და სხვ. იმავე ღამეს... ბორჯომთან... ისევე.
ადგილი აქვს ჩემთვის გაუგებარ პროვოკაციას, რომლის განმარტებაა საჭირო.
კარგი. შეიძლება მომეჩვენა მხოლოდ და ეს ასე არ არის. მაინც გარშემო საშინელი უდაბნოა. უნდა ვერიდო ხალხს, რომელსაც ჩემთან იდეური კავშირი არა აქვს.

ნ. ლორთქიფანიძე. ნ. ლორთ.

*
25-16. ოლიას ტელეონი.
Николаевская 84. ტუსია ბაქრაძე.
ზეგ, 2 საათზე სახელგამში. მ. უზნ.

როგორაა ჩემი კნეინა. კნეინა. კნეინა. კნეინა.

გელიხოძე. დივიგაციონი.
Плехановская 79. კოტე ბერეკაშვილი (ანტრესოლები).
შალვა კაშმაძე. სურამის ქ. №9. სილეო-რეან.

*
1. ფატმა მუხტაროვა, 2. კუმსიაშვილი, 3. ინაშვილი, 4. ქაშაკაშვილი, 5. მიგაი, 6. ისეცკი, 7. პიროგოვი.
რეჟისსორი - ბოგოლიუბოვი. დირიჟორი - ფალიაშვილი. მხატვ. - ელენე ახვლედიანი. ბალეტ. - სერგეევი.

მოამბის ჟურნალი. შამშე ლეჟავა.
გამწირველი დღეს.

რა ჰქვია იმ ბაღს ეხლა, მიხაილოვის საავად.?
ამაღლების ქ. 43.  გიორგი. 7 საათზე.

გ. ქუჩიშვილი - მუშიშვილი უნდა გავაცილოთ ხვალ ან ზეგ.

თბილისი მე-2 თუმანოვის ქუჩა ავჭალის შესახვევი, მე-9 სამილიციო უბანი. ალექსანდრე თირდალიძე.

*
ბესია ჟღენტის წერილი საქმეს არ ეხება. უნდა იყოს არა საქმე, არამედ მასხრობა.
ყველაფერი ისე კეთდება, რომ შესაძლებელია გავირდე.
ბ. ჟღენტს თავისი საზოგად.

*
1. სახელგამის პერიოდ-სეკტორში - როგორ შეიძლება ჟურნალ-გაზეთების მიღება.
2. ავანსი.
Культ. Отдел. 6. რომანი. 3.000. ეპოქა.

მომენტები აღწერისათვის
1. ძაღლების ჩხუბი ერევნის მოედანზე.
2. ხეების ლანდები მდინარეზე საღამო ხანად.
3. სხვადასხვაფერის ძროხები - მინდვრად ისვენებენ.
4. ქარიშხალი.
5. კიბე ლერმონტოვის ქუჩაზე. ფეთხაინზე.
6. მამლების ჩხუბი.
7. ღარიბი, უბინაო ბავშის სიზმარი.
8. რეპეტიცია თეატრში.
9. სამი მონადირე.
10. სამი იმერელი.
11. Рour la France!
12. ქიმერები - რეცხავენ.
13. ბრძოლა ქალისთვის.
14. ბონოპარტი.
სამი იმერელი.

28 ნოემბერი.
10 д. ანიკო.

*
ეს კავკასიის [მტკიცე] მთებია,
ეს მუხებია, ის ჩინარია.
......................... უჩინარია.

*
Товарищи!
Долой Английск. Империализма.
Camarades il n’yas plus des imperialism des Anglais.

[მუხის ფიქრები.]

Товарищеский привет трудящимся Сов. Грузии от имени чехословац. пролетариата. Продолжайте, тов., свой труд.

*
სიხარული დღევანდელი დღის არის ძლიერი და კარგი სიხარული, ჩემო ქვეყანა. ჩემო ქვეყანა. ჩე!!!!

*
[ზეცას] ქალებს ფერები [აქვს] აქვთ [ლალის] კარგი ამეტისტის,
ზოგი [ლომებია] ვეფხვებია, ზოგი შურთხებია.
[ქართველო ქალებო] დედებო და დებო, ყველა თქვენს მეტისთვის -
ყველა თქვენს მეტისთვის მიმიფურთხებია.

*
სიმინდის თოხნა. მარგვლა. ციკანი.
მიდიოდა, წინდას მიიქსოვდა ქალიშვილი.
რა ვქნა დედა, წყალში ვერ გადავეშვები, კლდიდან ვერ გადავვარდები.
რა იქნებოდა, ბღერი დაგმართნოდა და ღმერთს ფრჩხილები არ მოეცა???
Я спасусь!

* * *
თუმც [წყალით] ცვრით მსურს ვავსო პეშვები
და ქვევით ჰყვავის ვარდები -
წყალში ვერ გადავეშვები -
კლდიდან ვერ გადავვარდები.

ასე - ცხოვრების დანაკლისს
გული კვლავ მომჩივარია -
აქ ავგეოსის სანაკლის
მუდმივი ოხშივარია.

*
თუმც დამეცარნენ პეშვები
და ტალახშია ვარდები,
წყალში ვერ გადავეშვები,
კლდიდან ვერ გადავვარდები.

*
Пис. Булгаков раньше мыслил о том, что он отвечал на…
მინისტრები დარბიან, ერთიმეორესთან. მიმოსვლა.
სიკვდილი რომ დაჯდება სასთუმალთან.
ეპოქა დამთავრდება მსოფლიო რევოლიუციით.

*
Наш век - век экспрессионизма, но сдержанно-классического античного экспрессионизма. Этот век настает, он настанет, может быть, очень скоро или запоздает, но за 5-10 лет, я пугаюсь.
Попов В.
25 янв., 1929 г., г. Тифлис

Отправная точка может исходить или от „Классического искусства“, или от предшествовавшего ему (Егейский мир, мир Миной.). Это касается главным образом пластических искусств. Что же касается литературы, то ей придется блуждать и спать. еще гораздо долее.
Попов В.

*
<პა...> <...> მტრედით, რომელსაც ჰქონდა ფულის ჩასაყრელი ჭუჭრუტანა. ჩაჰყარეთ! ჩაჰყარეთო.

*
პეტრე დიდის ქ. 26. ირაკლი ტატიშვილი. უთუოდ.
არწრუმის ქ. 14. ნიკოლოზ აბაშიძე (ვასო აბაშიძის ვაჟი).
ნაზარეტიანი. მე-5 სტამბა. კამოს ქ.
მე-6 სტამბაში ამის მერე.
რუსთაველის თეატრის პლანი.

ბალლადა <...> საპატიმროში.
107, პლეხანოვის ქ. - შალიკო იმედაშვილი.
ამიროვა - ასსისტენტკა უნივერსიტეტში.
კ. ჭიჭინაძე, არნო, ჟურული.
ნიკოლეტტი. Тип. Раб. Нотти. Росси.
Николаевская 110. დევდარიანი - რკინის გზის სამმართველოდან.
6-62. „მნათობის“ სტამბა.
21-79. სავლე დევდარიანი. საწყობის გამგე. 13-06.
„პოეზიის დღე“.
Ленинградская №8. კახაძე.