შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-33 - 1929 წელი


დამწვ. №2.

Главное управление Промп...

- Брось т. пропадешь - <М... тит> русский.
- Вы мне сказали?
- Да, да.
- Что вы сказали?
- Брось пропадем.
იღიმება. ბარიტონი - კარგი კაცი უნდა იყოს, თან ყელზე მიჩვენა ხელი.

*
[ერასტი.] გ. ქუჩიშვილის წიგნი.
1 პ. 20. 146. 7X4 - სტრიქ.; 2. 000.
ფადეევის განადგურება.
1 პ. 20. 172. 40 სტრ.

*
იუსტინე აბულაძე - 3. სწუხდა, რომ მას ხელს უშლიან ლექსიკონის II ტომის გამოცემისთვის ინტრიგანები. სწყინთ I ტომში დაშვებული შეცდომებიო. შეცდომებს გავასწორებდიო.
შალვა - ამზადებ? - ვამზადებ.
მელიტონ თედორაძე.

*
ამბულატორია. რაიონული ექიმი ყველა რაიონში არის, ის [თუ] ცნობას მისცემს და გადმოგზავნის აქ.

*
- ცუდათაა საქმე.
- გამოკეთდება.
- უარესი იქნება. შენი ეპოქის კ. შეს.
გადამხდა გადასახდენი. მაინც უარესს მოველი. დავიღალე.
ს. თ. კედლის გაზეთი - რაა კედლის გაზეთი. შაბათი!!!

*
1. ლელიკო. 2. ა. მიქაძე. 3. ტოროტაძე. 4. მწერლები.
არჩილ მიქაძე გაიძვერაა.
20 არტისტი მარჯანიშვილის კოლეკტივის, ახმეტელის მუშათა თეატრის.

*
1. ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო გადასახადი იბეგრება. აკრძალულია სას. სამ. რამე ზედნართის დაწესება (прирост). ოთხფეხი საქონლის შემოსავლის.
ანარიცხი. ადგილობრივი სახსრები.

*
დადგმა დოდო ანთაძისა.
მუსიკა თ. ვახვახიშვილისა.
მხატვარი პ. ოცხელი.

ჩემს მომავალ ბიოგრაფს.
1882. 8 X 64 X 138.

Бедная с детьми. Бездетн. <ленин...гор>.

*
ეწყობა მუსიკალური კომედია.
1. დიდი სახელმწიფო თეატრი.
2. ცირკი - გიპნოტიზიორი ორნალდო.
3. კინო-თეატრი 4.
4. ბაქოს მუშათა თეატრი.

„Дневник происшествий“.
1. Беспризорные в Баку. Набережн. д. №25.
500 беспризорных, раб. семейств 46.
Поражения. Ограбления. Часм. пр.; Пожар. Кража. За хулиганств.

კატასტროფები.
Неумелая и неосторожная езда шоферов (необучен., неопыт.). Есть неск. автокроссов, в большею частью… Хорошо подготовляющих на этом деле и нисколько не заботящих действительно выучить шоферов.
ცეცხლის მხრით უზრუნველყოფა არაა.
პოლიგრაფიული საქმე.

ლენინს
რად არ ვარ მხეცი, შეგახიო ტანზე სიცოცხლე,
როგორც დავხიე დამანჯული შენი ბარათი.

1. მხეც. 2. შეგ. 3. სიც. 4. შეგ. 5. დამანჯული. ხ. დავხ. 7. შენი ბარათი. 8.
1. შეგ. 2. ტანზე. 3. 4.

*
1. სობესი. 2. ანთაძე დოდოშა. 3. ბუაჩიძე. 4. შრომა.
Суконная фабрика. გრიშა რუსაძე. დიდუბე.
137. მწერალთა კავშირის შუამდგომლობა სობესთან.
Рыжан. Академия художн.
1. Ссудный процент. 2. Прирост. 3. Целевое начисление.
თელავი. თეატრი. გრ. სვიმონიშვილს.

*
1. გაიზარდა ღარიბ და საშუალო მეურნეობათა საწარმოო საშვალებებით უზრუნველყოფა.
2. მიწათ მოწყობა მიწის მთელი სივრცის...
3. მარცვლეული კულტურებით.
4. მარცვლეული მეურნეობის.
5. უპირისპირებს...
6. ერთიანი სასოფლო-სამეურნეო გადასახადები.
7. გადასახადის გადამხდელები.
8. შემოსავლის წყაროები.
იმ ფარგლებამდე (до тех размеров).
ნათესი სივრცის განთ.

*
ლევან ჯაფარიძე - მილანში მიუწვევიათ! ოპერის თეატრის დირეკტორად.
ოთხშ. 8 ს. სახელგამში „მნათობის“ თაობაზე.
ბერძენიშვილი. მეძმარიაშვილი ხვალ მოელაპარაკება მარო პლატონოვნას. 26 მარტი.
ვინა სთქვა, მკვდარი არ გაცოცხ.
ვაი თუ გავარდეს ბურთი და გაშპეს გურული.

ბუაჩიძე ჩამოვა თვის დამლევს.
მგონი ჩარჩა იქ. ცისტერნა.
აჭარელები: აპ. წულაძე, ია ეკალაძე, ს. ლორია, გრ. ცეცხლაძე.
მატარებელი დღეს არ ჩამოსულაო.

*
გაგიგონიათ, აჭარელს ჩემსავით ვინ იცნობს. აჭარელი ვაჟკაცურად კაცს არ მოჰკლავს. იგი უნდა მიეპაროს, ან მეჩეთში რომ ლოცულობსო კაცი. ვინცხა ეხმარება.
- გენდერსონიო - სთქვა ვიღაცამ.
- ეს ინგლისელები.
- ფადიშაჰის ამბავია.
- ცისტერნის ამბავია?
ასეთია მათი საუბარი.

არც ერთი ფულიანი კაცი.