შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-534-12 - 1928 წელი


დღეს - კახიანთან. შამშე ლეჟავა.
„მეტროპოლი“.
Шамше Лежава. Скажите, пожалуиста, придет или нет. А Кахиани?
263. Коминтерн.
ერთი და იგივეა თქვენთვის. ორასი-სამასი მანეთი მაინც მაქვს თვეში, მაგრამ მე მინდა გულდადებით მუშაობა. დასაფარავი რა არის, მე რომ აქ ჩამოვედი სულ მქონდა სამი მანეთი - ორი დღეა სადილი არ მიჭამია, იმიტომ რომ სულ მაქვს აბაზი. მეშინია დახარჯვა. ამნაირ...
73-55. 2-82-80.
Это его земляк.