შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-31 - 1928 წელი


ადგილი ჩემი ბავშობისა არაფრით არ ჩამოუვარდება შვეიცარიის მთებს.
გლეხთა სასადილოში.
Сидят Серафимы в <Покр...> и плачут.
ღმერთმა ნუ ჰქქნას, მამაუ.
გამარჯვება ეს ედრებოდა სიკვდილს. აქ. [გ. ქუჩიშვილი] მართალია.
დიდი პოეტი არასდროს არ არი. ისე მართალი ცამდე.
ვ. გორგაძე, ს. შანშიაშვილი, ცეცხლაძე, დ. ლიხელი.

*
მთები, სადაც ივარდება
ყრმობის ჩემის არია,
არრით ჩამოგივარდება,
ძველო შვეიცარია.

*
[შალიკო ჯორბენაძე. ნუ იტყუები.]
ქრესტომატიების განხილვა და ავტორების შეცნობა. ვინ???
Сталь можно сломать, но не гнуть.
კარგი გამარჯვება არის აგიტაცია.

*
ვინ და რა კაცია? აკაცია.

დედამ ბავშს ხელში მისცა დიდი წითელი ვაშლი.
- რასა სჭამ შენ ეხლა? - ჰკითხა დედამ.
- დიდს საზამთროს - უპასუხა ბავშვმა.

არის დიდებული განწყ.; III.

*
19 ოკტომბერი. შაბათი.
უცნაური დღე.
 
* * *
ტრამვაი. დილა. ტრამვაის ბაქანზე კ. ბერეკაშვილი. ვეკითხები სხვა და სხვა რამეს. რადგან ხალხი ძალიან დაგროვდა, მე ადგილს ვუთმობ კოტეს უფრო ხელსაყრელს.
 
ძველი რევოლიუციონერი
[არა ერთი მახსოვს] მოვიგონოთ ძველი წუთი,
[გულში, კარგი შურია]
თითქო ნავსადგურია,
როცა დუღდა ცხრაასხუთი,
როცა ქუხდა გურია.
 
მწარე არალეგალური
[რეაქცია] რომ მოვიდა დღეები,
მოჰყვა რბევა <მათებური>
და ციმბირის ტყეები.

*
კლუბი სავსეა ძალიან ცოცხალი ხალხით, მაგრამ არსად არა სჩანს ადმინისტრაცია.
პლენუმი.

უნდა ნახულ იქნას...

*
- მამაძაღლის მამაძაღლი.
- არასდროს კაცი არ გეტყვის, თუ შენი მოკვლა უნდა.
- მოსაკლავად დამდევ?
- გამოდი, გამოდი აქეთ - მე ვუთხარი.

*
28. მარგარიტა. რატომ. რა.
საწერი მაგიდა. თავისი ვალები. მისი ძმები და დები. თავისი ქმარი. თავისი სამსახურის მდგომარეობა, თავისი მდგომარეობა და დამოკიდებულება მათთან. თავისი ზნეობა და სულიერი განწყობილება. თავისი სამსახური. თავისი ბინის აუწერელი მდგომარეობა. თავისი დამოკიდებულება ქმართან. თავისი მუშაობა დღე და ღამე, თავისი არაჩვეულებრივი ეფეკტიანი სისრულე, თავისი შეხედულება ნათესავებზე. თავისი მშვენიერი აზრი მის შესახებ, რომ ქმარი და ის მხოლოდ მეგობრები არიან, სცხოვრობენ ცალცალკე თავთავიანთ ოთახებში, ერთმანეთს სრულიად არ აწუხებენ. თავისი ფიქრი იმის შესახებ, რომ ჯამაგირი არ ყოფნის, სულ თავისი და თავისი. სხვისი? რატომ მოვიდა? თუ არ იკითხავდა მას: როგორა ვარ? წავიდა და არ დაავიწყდა თავისი აბი.

[მეძინება. კარგია ძირამდე შ.]

Искусств. шелк
Все увеличивающийся спрос и постоянно возрастающее потребление шелковых изделий, в связи с дороговизной и ограниченным количеством натурального шелка, ежегодно поступающего на рынки, побудили ученных и техников изыскивать способы замены натурального шелка более дешевым, искусственным продуктом.
Исследования ученных в этом направлении обращены к клетчаточке или целлюлозе, составляющую основную часть всего растительного мира. Химическая формула целлюлозы С6Н10О5, она разлагается и растворяется щелочами, легко окисляется и соединяется с гелоидами.
Волокно этого шелка на 35% были слабее настоящего шелка, но  ткани выделываемые из этих нитей обладают достаточной прочностью  в носке, весьма красивы и блестящи на вид, прекрасно принимают  окраску во всевозможные цвета. Изв. русский химик професс. Менделеев, заметив экспонант вискозы на выставке (в Париже, 1889) признал за ней громадное значение в будущем для России.

*
პირველი ჩვენს მწერლობაში არის:
1. სიმონ ჩიქოვანი. 2. გალაკტიონ ტაბიძე.

ქართველი მასწავლებლები.
მხოლოდ მასწავლებლები.
მხოლოდ კულტურულები.

პეტრე ღოღობერიძე
ჩეკისტის საუბარი
1. თავის ფალუსის შესახებ.
2. გინების შესახებ.
3. ძაღლის შესახებ.
4. ჩეკის შესახებ.
5. ჩეკამ როგორ მოეპყრ. ჯაფარიძეს.
6. ჯაფარიძე ვინ არის?
7. ძაღლი?
8. მორჩენილია მაგის საქმე?
კოხტა, გოგი, ფედია, ლავროსი, მე.

Ул. Дзержинск. №6. „Айартун“. Для Весперу.
2-60 - Дюжина.  Фото-пластинка. 10х15. Red Star. Чувственный.
17. „ქართული წიგნი“.