შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-615-18 - 1927 წელი


[არიფების სიმღერებიდან].

ხეივანი. სიალფერი. პატიმარი. მდებარენი.
ეწოდება - შეცოდება. საბერველი - თებერვალი. წასაღები - ყაჩაღები. განაჩენი - დანარჩენი. ქვა-პიტალო - მოწითალო. ალისფერი - წყალის პირი. ჭიანური - ჭკვიანური. განანაზი - ანანასი. შეჩვენება - ეჩვენება. საჭურველი - სასურველი. უნელებდათ - სუნნელება. საზიარო - აზიარო. ატმოსფერა - ოქროსფერად. არ ფასობენ - დარბაზობა. მანქანება - გაქანება. ძოწეული - მოწეული. დაზაფრულო - საზაფხულო. ავენანი - დამენანე. ის სურნელი - შემმურველი, უზრუნველი. კაბადონი - მებატონე. მოურევენ - მოურავი. მოგონილი - მოკონილი. ყაითანი - აიტანე. გარეკანი - გარეგანი. გუგუნი - უგუნური. გადიტანა - ნანინანა. იცარება - მღვიძარება. უვნებელი - მკურნებელი. მდინარისა - უუწინარესი. ფასადები - გასადები (და-; შე-). მავთული - დაზავთული. ამბოხება - ზამბახებად. ნართაული. უთვალავი. უანგარო - გადაუანკარო. საიმედო - გაიმეტო.