შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-587-2 - 1927 წელი


1. განცხადებები - „ Заря Востока“‚ „კომუნისტი“‚ „მუშა“.
2. ქრონიკა ყველა გაზეთებში.
3. წერილი „კომუნისტში“ და „მუშა“-ში და „Заря Востока“-ში.
4. Заря-ში ლექსების თარგმანი.
5. განცხადებები - ქუჩებზე‚ წიგნის მაღაზიებში.
6. ბროშურები - სურათებით.
7. ღია ბარათები - სურათების.
8. დიდი კედლის - სურათი-კლიშე.
9. მიტინგი.
10. Быстрота и натиск.
წიგნი უნდა ეღიროს თითო შაური.

პ. საყვარელიძე, დ. კანდელაკი, ნ. მიწიშვილი‚ ბ. ბიბინეიშვილი, მ. ორახელაშვილი.
ვინაიდან გ. ტაბიძის წიგნი ნორმაზე მეტი გამოვიდა, ამიერიდან დაშვებული არ იქნეს ასეთი გადამეტებები.

აბრამიშვილი. წყნეთის ქ. 40.