შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-535-15 - 1927 წელი


მხურვალედ გესალმებით. მიმიღეთ როგორც... აღტაცებით ვაწერ ხელს.
საქართველოში წარმოუდგენელია: ბევრი საქმეა გასაკეთებელი.
მ. ჯავახიშვილი, გერონტი ქიქოძე, სანდრო შანშიაშვილი, ჭიჭინაძე (ის თუ?), მეტრეველი (Ничего), მოსაშვილი (ვინ?????), გორგაძე (!!!), ქავთარაძე (...პეტია?), ტატიშვილი, სულიაშვილი.
მხურვალედ გესალმები - [საუკეთესო] მთელს შემადგენლობას. [საქართველოში წარმოუდგენელია]. უმთავრესი დუღაბიც [კიდევ] მეტი დაგროვდება. [დისციპლინაა. აი, რა არის] თავიდათავია დისციპლინა.