შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-486-11 - 1927 წლის შემდეგ


რჩეული ლექსების [ამორჩევის-დალაგებ.] ცალკე წიგნად გამოსაცემად დალაგების დროს ავტორი სარგებლობდა, როგორც წინად გამოცემული წიგნებით: 1. ლექსები, 1914,  2. „Crine aux fleurs“, 3. [ჯონ რიდი] ლექსები (გამოცემული სახელგამის მიერ 1927 წ.). [ამ წიგნში წარმოდგენილია] აგრეთვე [ლექსები] „მნათობი“-ს პერიოდის ლექსები (აღმოსავლეთი, 100 ლექსი, პოემა ვეფხისა, [ეპოქა და სხვ.] ჯონ-რიდი, ეპოქა და სხვ.). ერთგვარს სიძნელეს წარმოადგენდა ავტორისთვის მასალების შერჩევა.