შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-16 - 1924 წელი


1. რატომ არ იქნა ჩამოსვლის იმავე დღესვე [მოწვეული] შემდეგი მოქმედება?
2. რატომ ჩამოსვლა არ იქნა აღნიშნული პრესაში. გაოგნება და შთაბეჭდილება.
3. რატომ არ [იქნა] <...> წევრებისაგან შთაბეჭდილებანი.
4. რა მიზეზით მწერალთა კავშირში არ უპასუხეს დუმილით.
5. მთლიანი შთაბეჭდილების ხაზი.
6. რატომ აკადემიური?
7. რატომ ხდება...

1. რატომ არ იქნა მიღებული წინადადება მთლიანი მუშაობის შესახებ.
2. მე არავის არ ვენდობი საქმეში?

1. მიწიშვილთან.
2. სასახლეში (ჭუმბაძე).
3. ვინ აძლევს ქრონიკას.
4. მასხრობის ტონი „ტიციანის“ მოისპობა თუ არა?
5. რატომ არის რომ თქვენი გული უფრო წარსულისკენაა.

1. ეს არაა საკმარისი?