შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-604-2 - 1923 წელი


დღეს:
1. აფიშის აწყობა და დაბეჭდვა და გაკვრა.
2. სერგოს დაინტერესება.
3. გაზეთებში ქრონიკა.
4. თეატრში პლაკატი.
5. ბილეთების [დარიგება] გამოტანა.
6. კლიშეების გატანა და გრდემლი. ზნამია ისკუსსტვ.
7. ზოდელის წერილების მიღება.
8. დაწესებულებებში მოწოდებათა დარიგება.
9. თამარ ჭავჭავაძე. ჩემო.

კ. მაყაშვილის ან ვ. გუნიას ნახვა.
შიო მღვიმელი. დემნა შენგელაჲა. გ. ქუჩიშვილი.
მაღაზიებში - ლეტუჩკები. დაწესებულებები.