შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-12 - 1920-იანი წლები


მაისის კანონები. Культуркампф. ХХIII. 631 стр.
მაია-ჭია.

Mai - лат. Maius - მე-5 თვე წელიწადისა, სახელწოდება მიიღო რომის ღვთაების მაიისაგან. 31 დღე. წოდება მ. გადმოვიდა ჩვენში ბიზანტიისაგან.

Цветочные часы.