შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-17 - უთარიღო


საქართველოს გამქრალი ქალაქები (რუსთავი).
ვიპოვოთ‚ ვნახოთ‚ გადავარჩინოთ (გელათის ამბავი).

მართალი იყო ბარათაშვილი.
მართალი იყო ვაჟა-ფშაველა.
მართალი იყო დიადი შოთა.
მართალი იყო ორბელიანი.
მართალი იყო დიდი აკაკი.
მართალი იყო გურამიშვილი.
მართალი იყო დიდი ილია.

*
მართალი იყო დიადი შოთა
ოდეს ამბობდა:

ისმის მისი აღ.
მგონია.