შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-576-11 - უთარიღო


ფოტოგრაფია
1. მოსაძებნია ფოტო. სურათებისთვის.
ტელეფონი ცინკოგრაფ. ოპალი.
ფოტო. მწერალთა კავშირი.
ჩუდეცკის ქაღალდი. ლიტოგრაფიას - ჩვენება ამბების. ხიმპრომს - ამბავნი სამღებრონი. აკადემია - ამბავი პრეზიდიუმისა. კონსერვატორია - ბილეთების დამზადება (ბილეთების დაბეჭდვა).
ეს დიდი ნაბიჯი რომ გადაიდგას.

Гаик Гургенович. Трафарет.