შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-524-3 - უთარიღო


მრგვინავი (დაგრგვინდა). დაიჭექა. მქუხარება. დაქუხება. ხმამაღალი.