შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-6 - უთარიღო


1. „პირველი ნაბიჯი“, №1.
ა. დასახელება პირველ გვერდზე „პირველი ნაბიჯი“ (ქვევით არ უნდა).
ბ. გვერდი 12. „თვითმკვლელობა მოსწავლეებში“ - სათაური არაა საჭირო. მის შემდეგ 23 სტრიქონი მთლიანად.

2. „პირველი ნაბიჯი“, №2..
ა. ყდა მთლიანად.
ბ. მეორე და მესამე გვერდი ერთად.

3. „ფასკუნჯი“, №1.
პირველი გვერდი მთლიანად.

№16.
პირველი გვერდი მთლიანად.
4. „ამირანი“, 1908, 28 სეკტ., №169.
ა. სათაური და სხვ.
ბ. მეორე გვერდზე ლექსი ხელმოწერით: გალ. ტ-ბ-ძე.