შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-551-9 - უთარიღო


მამა ადრე გარდაეცვალა (5 წლის იყო). ფატის ამარა დარჩა.
მემედი ჯინჭარაძე (ბაბუ). მემედი ბოლქვაძე (დედიდან).
სახლი ზღვაზე.
თვისებები: ნაზი, ზრდილობიანი, [დებოშ.] ნიჭიერი.

1916? 1918? (აპრილში).
1. დაიბადა მახინჯაურში.
2. დედა მოიტაცა ქემალმა.
3. 1931. რკინის გზის ტეხნიკუმში.
4. 1937. საავიაციო კურსებზე ბალაშოვში.
5. 1939. დამთავრების შემდეგ პირდაპირ, როგორც საუკეთესო მოწაფე, ინჟინერი-მშენებელია.
6. განსაკუთრებული ზნეობა, სპეტაკი, წყნარი. ყველგან კარგად სწავლობდა. თავისი ნებით.
ცქვიტინიძე.