შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-498-1 - უთარიღო


მურუსიძე (მელია) მინდა.
ძალიან ჰგვანან ერთმანეთს კ. ჭიჭინაძე და სავლე აბულაძე.
3-16-70 - Александроff. Директор. Бухг.  - 3-46-42.
Отношение.