შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-478-7 - უთარიღო


1. „ჟუგა და ასინდა“-ს - მიეწერება წელიწადი.
2. „როსმე მეფე ფარნაოზი“ - შესწორდება.
3. შარდენი - შეიცვლება.
4. ჩაემატება - „აფხაზის დაბრუნება“.
5. სურათი გაკეთდება ყდაზე უჩა ჯაფარიძესი.
6. მადლობა აფხაზეთს - ?
7. გამარჯობა, აფხაზეთო, შენი?
8. „ქუთა“.
9. აფხაზეთს არის ნაზი ტბა - რიცა.

ოცდაექვსი საუკუნის წინად ჰქმნიდნენ ქართულ ანბანს.