შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-604-4 - უთარიღო


28-66 - ჯვარშეიშვილი.
1. წინასწარი [ხარჯებისათვის]. რიცხვი. 2. აფიშა. 3. პლაკატი. 4. მისაწვევი ბარათები. 5. ბილეთების დამზადება. 6. ანონსი.
რადიოპროგრამა, გეგმა კომუნისტ., გეგმა ზარიასათვის, ლიტერატურული გაზეთი, ტექსტი საქდესისათვის, დელეგაცია მთავრობასთან მოხსენებით, ბეჭდვა გაზეთებში, უშანგის საკითხი, გამოფენის საკითხი, მხატვრების ბრიგადა, წიგნების საკითხი! კოსტიუმის საკითხი! ფოტოები. კინოს საკითხი (კომისია).
გამომც. ფედერაცია. სახელგამი. საბლიტგამი. პოეტების პლაკატი. „კ“ პრობლემა. ქაღალდის საკითხის დაზუსტ. ბიოგრაფია კომისიას. ადრესები. დაწესებულებების ჩამოთვლა. არმიის <...>. უნივერსიტეტი. აკადემია.