შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-521-7 - უთარიღო


ღრუბელი სქელი,
შავი და ბნელი
მშობელსა მხარეს გადაეფარა...

ლეილა და მეჯნუნი.
როგორმემე მემემე.
ამხ. ჩარექიშვილი. ც. კ. ჩარექიშვილი.
Мгеладзе.