შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-477-5 - უთარიღო


ქალაქი წყალქვეშ.
გვერდი 11 - მესამე ტაეპის ბოლოს:
 „მეძახის უცებ -
 აურ-ზაურით“, თუ უცნობ...

ან მეორე ტაეპში:
 „მათში წყალქვეშა
  გუგუნებს ზარა...“ თუ ზარი?

რიცა.
გვ. 22 .
 აფხაზეთს არის
 ერთი ტბა: რიცა. [თუ].
გვ. 24.
 ხეთა მწვანე დროშები (ფრონტონები?)
 ნიშანი განახლების.
გვ. 17. - „ქუთა“ - უკეთესია: „ვით არ მიყვარდეს“.
გვ. 33 - მეორე ტაეპი: „თავს შემოვევლე“ - უკეთესია - „ვით არ ვუმღერდე“.
 ნუმერაცია - გვ. 39 არის 19.
გვ. 33 - მეორე ტაეპი:    
 ასწლოვანი ხის
 მოხრილი ქედი...
გვ. 39 - მეორე ტაეპის შეერთება.
გვ. 39 - მესამე ტაეპის:    
 თითქო ამ წმინდა
 სპეტაკ ქალაქზე (არის დაბაზე).
გვ. 23 - პირველი ტაეპი უნდა შეერთდეს.

ჰყვება შარდენი.
გემი შორეული მხრიდან.
გვ. 25. ერთხელო - ჰყვება შარდენი. არაა საჭირო „ერთხელო“.
გვ. 25. 5 ტაეპი - რომ მოიყვანეს მონები, (არაა საჭირო მძიმე).
გვ. 25. ემბლებით - მძიმე (,).
გვ. 25. „შორეზე“ - „შორი მხარიდან“ (შორეულ მხ.).
გვ. 25. სავსე ნავაჭრი ქონებით: ორი წერტილი.
გვ. 25. რომ მოიყვანეს მონები - წერტილ-მძიმე;
გვ. 25. ნავით, ბაწრებით საკონლით (მძიმე არ უნდა).
26 გვ.  8 ტ. მომრგვალი - მომრგვალო (გულ-მკერდი?).
9. ეს ქალი (არ უნდა მძიმე).
- აფხაზ ქალს?..
ეს დედანთან შესამოწმებელია (მე-7 ტაეპი).

[ქართული] თეატრი და გალაკტიონი.

*
და აფხაზური ბევრი რამ
[სველი,]
[ბრძნული,]
სიბრძნეთა და სიამეთა.
გმირებად...