შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-574-7 - უთარიღო


შალვა დადიანი.
9 საათზე ამხ. შერმანი.
ტატიშვ.; გ. ტაბიძის შემოქმედება და შალვა დადიანის წერილი.
400 строк.
თ. აბაკელია‚ აბასაძე‚ აბაიშვილი‚ აბაევი‚ აბაზაძე.