შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-474-1 - უთარიღო


ახალი ავტომობილით...
აკადემიის დარბაზი, როდესაც მივედი.
უკანასკნელი სკამი პირველ რიგში.
ჭილაია აღტაცებული.
გალინას ძმა.
დარბაზი თანდათან ივსება.
ისმის ახალგაზრდების ხმა.
მოვიდა მუსხელიშვილი.
დარბაზი თანდათან ივსება.
ნიკო. მახარაძის მოსხენება.

ჭილაია.
ხალხი იძახდა: სულ მართალია, მართალია, მე ვთქვიო, რომ გალაკტიონ ტაბიძე არავითარი დეკადენტი არ ყოფილა, არამედ აკაკის, ილიას, ვაჟას და სხვ. გზით, მაგრამ თავისი განსაკუთრებული...

იმ მაისის დღიური.