შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-16 - უთარიღო


Шел высокий человек
Низенького роста,
Кудры белые до плеч,
С лысой головой.
Тредьяковский

Лучше освободить десять виновных - чем наказать одного невинного.

*
კიდე-კიდით
მწვერვალის სწორს -
მწერვალია მზიანი.
ვერის ხიდით
შორს, ძლიერ შორს
მოსჩანს კავკასიონი.

აგე, ავტო მიჰქრის.
დრო არის!
მოშიშარი [ძველის] როგორც ძველად, ქარის ასე მოარის.

*
ღმერთო ჩემო! რა გაიგონეს ჩემმა ყურებმა!
ის, რაც გუშინ, 8 თებერვალს მოხდა მწერალთა სასახლეში, კრიტიკის შესახებ თათბირზე - არასდროს არ დამავიწყდება.