შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-494-1 - უთარიღო


აკადემია
სართული პირველი
1. დიდი საგანცხადებო დაფა. შესასვლელთან.
2. კედლის გაზეთი „ზოოლოგი“.
3. „საგამოფენო შუშიანი მაგიდა წიგნებისათვის“.
4. საგამოფენო დაფა „გეოფიზიკოსი“.

მეორე სართული
1. საგამოფენო გაზეთი „მატემატიკოსი“.
2. იქვე საგამოფენო ცარიელი კარგი დაფა.
3. იქვე დიდი ბიბლიოთეკა და სურათი ალ. ჭავჭავაძე.
პრეზიდიუმის ოთახი 39 (შალვა არჩვაძე).