შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-1 - უთარიღოდემეტრაძის დაჯგუფება:
1. დემეტრაძე, ქუთათელი, გვეტაძე.
2. ნათესავების გვარდია: ბარათაშვილები.
3. კარების შემოტეხა.