შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-472-12 - უთარიღო


ახალგაზრდა! ცოცხლობს, ცოცხლობს,
          და არ იცის,
                     რისთვის ცოცხლობს -
გარშემო კი ცეცხლი ცეცხლობს
          ცეცხლთან
                     [მღერის] ძალას სასიცოცხლოს.
რისთვის? [განა]
          - ფრონტი გაამაგრე
                     რისთვის?

*
„თავისი პური შემთხვევით სხვის მაგიდაზე არ უნდა დასდო“.
სოლომონ ზურგიელიძე

„ჯერ თავის პური შემთხვევით
           სხვის მაგიდაზე არ დასდო,
თუ მერე მშიერი დარჩი,
           არც თავი უნდა გადასდო“.

თარი.
Грубость.
Заказы.
Шелковичный червь.
თავისი პური შემთხვევით.