შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-489-18 - უთარიღო


- თქვენ პოეტი ხართ. ერთი დამწვრის რამე დამიწერეთ, - მითხრა ახალგაზრდა ქალმა ტროლეიბუსში. იგი ქმარს მიუტოვებია 2 კვირის ქორწინების შემდეგ და მღეროდა ხალხურ ლექსს: „სტირიან თუშის ქალები“.