შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-565-9 - უთარიღო


აბაშელი - ყვითელი ფოთოლი - № გაზეთი შადრევანი, 1914 წ., ტფილისი.
აბაშელი - გალაკტიონ ტაბიძის (ლექსი) „მნათობი", 1938, №,  გვ...
გაზ. „ქართული მწ.", ბიოგრაფია...
გაზ. „კომუნისტი", №6, ცნობა სალიტ. საღ.
ქრონიკა.