შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-512-2 - უთარიღო


17 მაისი.
ფილიპე მახ. სახ. ორთაჭალის კოლმეურნეობა.
საღამო. შეხვედრა.
I. შესავალი სიტყვა: ო... მოხსენებები: გ. მებუკე.
II. მწერლები: [გამოს.] გ. ტ.
III. კოლმეურნეთა მისალმებანი, ლექსების კითხვა, სიტყვები. გუნდი.
IV. ტეხნიკურად ვინ იმუშავებს?
რას, როდ...
დღე - მაისის ერთ-ერთი დღე.