შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-469-3 - უთარიღო


[სამშობლოს დაცვა წმინდა მოვალეობაა! მებრძოლთა.
თვითეული მოქალაქის წმინდა მოვალეობაა იარაღით ხელში დაიცვას თავისი დიადი სამშობლო.
ღირსეულად ატაროს - წ. ა.-ის მაღალი სახელწოდება.
[ლენინის და სტალინის]. [მარშალის ვოროშილოვის].
თავდადებული გმირობა, თავგანწირვა, სამშობლოს უდიდესი ერთგულება, მზად ყოფნა, რათა სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე იბრძოლოს სოციალიზმისთვის და ს-ზმის ყველა მტრის წინააღმდეგ.
სამშობლოს მხურვალე სიყვარული.
გერმანიის ფაშიზმი დასავლეთით, იაპონიის იმპერიალისტები შორეულ აღმოსავლეთში].

*
ჩვენ...
[დიდი] არის მოვალეობა
წმინდა მოვალეობა.
შენთვის...
[სამშობლოსთვის თავდადება]. სამშობლოვ.
ეს მესამე სტრიქონზე დასასრულს.

*
სამშობლოსთვის მხნეობა!
[ჩვენთვის] არის ჩვენი მეობა,
დიდი მოვალეობა,
წმინდა მოვალეობა.

სამშობლოსთვის მხნეობა,
სამშობლოსთვის მძლეობა -
დიდი მოვალეობა -
წმინდა მოვალეობა!

სამშობლოვ! ეს მხნეობა.
თავდადება, მძლეობა,
არის მოვალეობა,
წმინდა მოვალეობა.

[Арестую].