შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-628-1 - უთარიღო


                                              უგზო-უკვლოდ დაკარგული

    მაისის ერთ მშვენიერ დღეს სახლიდან გავიდა [ევა] იგი და შემდეგ აღარ დაბ­­რუ­ნებულა. რა იყო ამის მიზეზი, [დღესაც] ოჯახური პირობები თუ ცუდი მოპ­ყრობა ვის­მეს მიერ?
    შეიძლება მას მიდრეკილება ჰქონდა თავზე ხელაღებული ცხოვრე­ბი­სა­კენ? - არა. შეიძლება იგი ლოთი იყო, ან უბრალოდ მსმელი? - არა. შეიძ­ლება მე­უღლემ უღა­ლატა? არა...

                                                                                            *
    I. Поэзия и Грузия. II. Белетр. Р. и др. III. Белетр. Гр. отд. IV. Словари, справочн. V. Книги полит. экон. характера. VI. Критика... монограф. VII. Журналы. VIII. Иностр. книги. IX. Книги по искусству. X. Смесь.

სახელგამში:
1. შეცდომათა გასწორება. 2. ხელშეკრულება. 3. ფული. 4. ქაღალდი და I-ლი სტამ­ბა.
Театр и жизнь.