შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-15 - უთარიღო


ხელოვნების სასახლეში ჯერ ერთი აფიშა.
ყველა დაწესებულებათაგან.
27-31 - საიუბილეო კომისია. ორგანიზაცია.
საღამოს მონაწილეთა ორგანიზაცია.
31-1 - ივნისიდან პრეზიდიუმის კრებები.
სერგო. ობოლი მუშა. კ. გამსახურდია.
პლაკატების ესკიზები.
30 პლაკატი. აფიშები ქართულად მხოლოდ.
განცხადებები გაზეთებში.
კომუნისტი, ქარხნის ჰანგები. დიდი პლაკატი თეატრის წინ. წინ.
ნ. შიუკაშვილი.
[დიდი პავლე]. პავლე საყვარელიძე (დიდი). პავლე (დიდი) საყვარელიძე.