შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-632-13 - უთარიღო


ბათუმი. ჭოროხი. ტყეები.
აჭარელი. მაჭახელა. ჭირი.
Контрабандисты.
ფეშტემალი.
ალიფაშა. ვაშა. ალიფაშა. შადური.
ხასანბეგური და ალიფაშა.
აჭარისტანი.
სირცხვილი... შენ რა გგონია.
ქოხი. ჭოროხი. ჭოროხა. ორ-ოხი.
ხასანბეგურა და ალიფაშა.
თამადამა.
ჩადრი.
ციტროენი.

                                                                   *

[სადაც] სულ ახლო [კიდევ ოსმალეთია]
დღეს ჩვენი მოძმე და მეზობელი.

[ვით უეცარი] ჩაის მინდვრების თვალის გახელა,
შემოიჭრება ძახილი] [და ჩემი ძმური]
ეკუთვნის ჩემი გულწრფელი: ვაშა!
[და [იგრიალებს] გააყრუებს ვით]
ჩემი კალამი, [და] მზე, მაჭახელა,
ხასანბეგურა, და ალიფაშა.
და [სივრცეებზე] სიმწვანეში, შორს, შორს,
[ძალიან] ძლიერ შორს.