შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-620-3 - უთარიღო


[ვინაიდან განვიცდი ბინის სივიწრ.].
ჭილაია დაგვეხმარება საღამოს მოწყობაში, მხოლოდ საჭიროა ც. კ. დასტური.