შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-572-21 - უთარიღო


გორი.
- რა გაზეთი გამოდის?
- ვინ არის რედაკტორი?
- რა და რა დღეს გამოდის?

*
თერთმეტ ოკტომბრისათვის ემზადები თუ არა?
დაირაზმნენ თუ არა?
იმ დღეს მოვა თუ არა?
დარჩა ვინმე თუ არა?
გაიგონა თუ არა?