შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-8 - უთარიღო


1. მასალების საბოლოო გასწორება 5 დღეში - ე. ი. 12 აგვ.
2. მასალების გადაწერა ჩემმიერ. 7 დღე - ე. ი. 19 აგვ.
3. მანქანაზე გადაბეჭდვა. 7 დღე - 26 აგვ.
4. უკანასკნელი გადათვ. მანქ. [3] 5 დღე - 31 აგვ.

[პალმები].