შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-548-1 - უთარიღო


Трубопечной трест – 3-57-27.
3700 : 32 = 113.

1. ხელნაწერი სახელგამიდან. რას აპირებენ? 2. „მნათობი“ და № პოეზიის. 3. აკადემიაში პოემების კითხვა მშვიდობაზე. 4. Главстройсбыт. 5. [...] 121. 6. ქაღალდის საკითხი. სამი-ოთხი ან ხუთი დასტა. 3.000 : 30 = 100. 7. მხატვ. წიგნის ყდა.