შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-471-20 - უთარიღო


ერთ წიგნად „Избранные Произведения“.
წინასიტყვაობა. სულ 300 ლექსი.
50 + 24 + 62 + 100 = 236.
250 стихотв.