შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-564-1 - უთარიღო


ხეებში ალივლივდა.
ტალღებზე დაქანაობს.
ოქროებში ჩასმულა.
ვერცხლში მოვერცხლილა.
ცის ღრუბლებიდან ქათქათებს.
ქსოვილებში ირხევა.
ნიავში წევს.
ნაპირზე ხმაურობს.
აკვანში უნანინავებს.
ქვეყანაზე და ზეცაზედ სძინავს.