შუალედი - დან - მდე
 
 


დღიური-613-13 - უთარიღო


მგზავრო! ჩემს წიაღს განისვენებს მგოსანი ქსანფი,
[რომელიც] ნუგეში მამის, სამშობლოის ნორჩი შვენება.
[მესაიდუმლე მუზებისა] მოქალაქეთა შორის.